pulser logo

Osjetite PULS svojih zaposlenika

Puls anketa pomoći će vam da jednostavno i brzo saznate trenutno zadovoljstvo zaposlenika na određene teme. Anketa može imati do 15 pitanja, koja se mogu izabrati iz upitnika prethodno provedenog Pulser istraživanja ili kreirati vlastita.

Kratka anketa izvrstan je alat za provjeru uspješnosti provođenja akcijskog plana, ispitivanje promjena unutar određenog odjela ili tema koje su se iznenada pojavile. Specifičnost PULS anketa je to što se provode češće jer nisu toliko sveobuhvatne kao upitnik u Pulser istraživanju već se fokusiraju isključivo na određenu temu, kategoriju, segment zadovoljstva ili pak odjel tvrtke.

Zašto provoditi PULS anketu?

Mjerenje uspješnosti akcijskih planova

Sustav upozorenja ukoliko dođe do odstupanja u zadovoljstvu zaposlenika

Sustav upozorenja ukoliko dođe do odstupanja u zadovoljstvu zaposlenika

Svojstva PULS ankete

Prate se iste stavke tijekom vremena
Kraća od upitnika Pulser istraživanja
'Provodi se češće od Pulser istraživanja
(više od jednom godišnje, periodično - npr. mjesečno ili kvartalno)

Jednostavno pokrenite anketu

1. Online prijava

2. Ispunjavanje upitnika

3. Preuzimanje izvještaja

Unesite detalje PULS ankete (online / pen & paper / kombinirano) te kreirajte pitanja – uz demografska pitanja, odjele i lokacije, anketa može imati do 15 pitanja koja je moguće odabrati iz upitnika Pulser istraživanja ili je moguće kreirati vlastita pitanja s različitim tipovima odgovora (slobodan unos teksta, jedan odgovor među ponuđenima, više odgovora među ponuđenima).

Nakon kreiranja, anketiranje započinje s datumom postavljenim u prijavi. Sukladno unesenim detaljima anketiranja, ispitanicima se šalje obavijest da popune anketu, a po želji naknadno i podsjetnik.

Izvještaj je dostupan odmah po završetku anketiranja za online provođenje, a za tiskane upitnike po primitku i unosu ispunjenih upitnika. U izvještajima su detaljno prikazani odgovori na svako pitanje te pripadajući komentari. Ukoliko je anketa formirana pitanjima iz upitnika Pulser istraživanja, dan je i usporedni prikaz rezultata tih pitanja te ukoliko je odabrana cijela kategorija zadovoljstva, eNPS i/ili ESI, dan je prikaz i ukupne ocjene kategorije, eNPS-a te ESI-a usporedno s rezultatima iz prethodno provedenog Pulser istraživanja. Izvještaji se mogu filtrirati prema demografskim pitanjima, odjelima, lokacijama te dodatnim pitanjima.